Χρειάζεστε μια υβριδική στρατηγική, όχι απλώς μια υβριδική εκδήλωση για να συνδεθείτε με την κοινότητά σας

11
Χρειάζεστε μια υβριδική στρατηγική, όχι απλώς μια υβριδική εκδήλωση για να συνδεθείτε με την κοινότητά σας

Περιοριζόμαστε με το να μην σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσε να είναι μια υβριδική εμπειρία; Ο Διευθυντής Πωλήσεων μας εξετάζει τη συζήτηση γύρω από τον επόμενο μεγάλο άξονα του Event Industry.

Schreibe einen Kommentar