Τι είναι η ανάλυση SWOT;

8
Τι είναι η ανάλυση SWOT;

Τι είναι η ανάλυση SWOT;

Το SWOT σημαίνει δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Μερικές φορές αναφέρεται ως ανάλυση SWOT με τις υποχρεώσεις να αντικαθιστούν τις αδυναμίες.

Η ανάλυση SWOT αξιολογεί μια εταιρεία έναντι των ομοτίμων της, ενώ η ανάλυση GAP είναι μια εσωτερική αξιολόγηση για τον εντοπισμό ελλείψεων απόδοσης.

Η ανάλυση SWOT γίνεται για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ η ανάλυση GAP γίνεται συχνά για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων.
Η ανάλυση SWOT είναι συχνά μια ολοκληρωμένη μελέτη που αξιολογεί πολλές πτυχές και πολλούς ανταγωνιστές. Η ανάλυση GAP μπορεί να είναι πολύ απλή στοχευμένη στην τελειοποίηση μιας διαδικασίας.

Δυνατά σημεία – Πλεονεκτήματα που έχει η εταιρεία έναντι άλλων ανταγωνιστών
Αδυναμίες – Τομείς που χρειάζονται βελτίωση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές
Ευκαιρίες – Τάσεις και κενά της αγοράς που πρέπει να αξιοποιηθούν
Απειλές – Εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρησή σας

Τόσο η ανάλυση SWOT όσο και η ανάλυση GAP χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επιχειρήσεων, αλλά διαφορετικές πτυχές των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η έξοδος από το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για ένα άλλο και το αντίστροφο.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ανάλυσης SWOT, χρειάζεστε πληροφορίες από πολλά άτομα, επομένως η διαδικασία θα πρέπει να είναι διαφανής σε όλους.

Τι είναι η ανάλυση SWOT στην επιχείρηση;

Το SWOT σημαίνει Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές, και έτσι η Ανάλυση SWOT είναι μια τεχνική για την αξιολόγηση αυτών των τεσσάρων πτυχών της επιχείρησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση SWOT για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό που έχετε, προς όφελος του οργανισμού σας.

Ποιο είναι το πιο δύσκολο μέρος της ανάλυσης SWOT;

Ευκαιρίες – Αυτό τείνει να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι πιο εύκολο για ορισμένες startups καθώς ήταν μια ευκαιρία που τους έκανε να ξεκινήσουν.

Γιατί χρησιμοποιείται ανάλυση SWOT;

ΕΝΑ Ανάλυση SWOT θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τομείς της επιχείρησής σας που έχουν καλή απόδοση. Αυτοί οι τομείς είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας σας και δίνουν στην επιχείρησή σας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Ο εντοπισμός αυτών των δυνατών σημείων μπορεί να σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι τα διατηρείτε ώστε να μην χάσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

Ποια είναι η δύναμη στην ανάλυση SWOT;

Η ανάλυση SWOT βοηθά στην εύρεση της καλύτερης αντιστοιχίας μεταξύ των περιβαλλοντικών τάσεων (ευκαιριών και απειλών) και των εσωτερικών δυνατοτήτων. Η δύναμη είναι ένας πόρος ή μια ικανότητα που ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά για να επιτύχει τους στόχους του.

Τι είναι οι απειλές στο SWOT;

Στην επιχειρηματική ανάλυση, οι απειλές είναι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον οργανισμό, το εγχείρημα ή το προϊόν σας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει οτιδήποτε από άλλες εταιρείες (που μπορεί να εισβάλουν στην αγορά σας), έως ελλείψεις προμηθειών (που μπορεί να σας εμποδίσουν να κατασκευάσετε ένα προϊόν). Οι απειλές είναι αρνητικές και εξωτερικές.

Πόσο σημαντική είναι η ανάλυση SWOT για έναν καλό ηγέτη;

Η ανάλυση SWOT είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιούμενα εργαλεία από τους ηγέτες και με βάσιμους λόγους. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, ο εντοπισμός των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών σας παρέχει τη βάση για αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό.

Ποιος πρέπει να συμμετέχει στη διεξαγωγή μιας ανάλυσης SWOT;

Αυτός είναι συνήθως ο Διευθύνων Σύμβουλος, αλλά θα μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον άλλο υπεύθυνο για την επιχειρηματική στρατηγική. Θα θελήσετε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία δημιουργίας ιδεών για καθένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια της ανάλυσης SWOT σας: Δυνατά, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές

Για Εκπαίδευση Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Χαϊντεραμπάντ καλέστε στο 9290971883 / 9246599566 / 9394799566.

Για Online Εκπαίδευση Digital Marketing επίσκεψη https://www.revanthtechnologies.com

Το Εκπαιδευτικό μας Ινστιτούτο βρίσκεται στο Ameerpet, Hyderabad. Ινδία

Schreibe einen Kommentar