Τι είναι η Ανάλυση Κενών;

1
Τι είναι η Ανάλυση Κενών;

Τι είναι η Ανάλυση Κενών;

Μια διαδικασία ανάλυσης κενών επιτρέπει στους οργανισμούς να καθορίσουν πώς να επιτύχουν καλύτερα τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση με μια ιδανική κατάσταση ή στόχους, που τονίζει τις ελλείψεις και τις ευκαιρίες για βελτίωση.

Η διεξαγωγή μιας ανάλυσης κενών μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας, το προϊόν σας και την κερδοφορία σας, επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε τα «κενά» που υπάρχουν στην εταιρεία σας. Μόλις ολοκληρωθεί, θα μπορείτε να εστιάσετε καλύτερα τους πόρους και την ενέργειά σας σε αυτούς τους τομείς που έχουν προσδιοριστεί, προκειμένου να τους βελτιώσετε.

Σε μια επιχείρηση ή μια εταιρεία, η ανάλυση GAP συγκρίνει την πραγματική απόδοση με την πιθανή απόδοση. Μερικές φορές αναφέρεται ως ανάλυση αναγκών, ανάλυση αναγκών ή εκτίμηση αναγκών.

Για τη διεξαγωγή ανάλυσης χάσματος, μια εταιρεία θα καθορίσει τους παράγοντες που καθορίζουν την τρέχουσα κατάστασή της, θα απαριθμήσει τους παράγοντες που χρειάζονται για να φτάσει στην κατάσταση στόχο της και στη συνέχεια θα σχεδιάσει πώς να καλύψει το κενό μεταξύ των δύο καταστάσεων.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί βοηθά να εντοπιστεί εάν μια εταιρεία αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της και εάν δεν αποδίδει, γιατί δεν αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό ελαττωμάτων στην κατανομή πόρων, τον προγραμματισμό, την παραγωγή κ.λπ.

Η ανάλυση χάσματος είναι μια μέθοδος αξιολόγησης των διαφορών στην απόδοση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ή των εφαρμογών λογισμικού μιας επιχείρησης για να καθοριστεί εάν πληρούνται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις και, εάν όχι, ποια βήματα πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι εκπληρώνονται με επιτυχία.

Η ανάλυση κενού είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να συγκρίνουν την τρέχουσα απόδοσή τους με την επιθυμητή, αναμενόμενη απόδοση. Η ανάλυση κενού είναι το μέσο με το οποίο μια εταιρεία μπορεί να αναγνωρίσει την τρέχουσα κατάστασή της – μετρώντας χρόνο, χρήμα και εργασία – και να τη συγκρίνει με την κατάσταση στόχο της.

Τι είναι η ανάλυση κενού στο ERP;
Η ανάλυση κενού είναι μια διαδικασία αναθεώρησης της τρέχουσας κατάστασής σας και προσδιορισμού του τι πρέπει να κάνετε για να μεταβείτε στη μελλοντική σας κατάσταση. Σε μια υλοποίηση ERP, αυτό σημαίνει να ρίξετε μια προσεκτική ματιά στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε

Για Εκπαίδευση Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Χαϊντεραμπάντ καλέστε στο 9290971883 / 9246599566 / 9394799566.

Για Online Εκπαίδευση Digital Marketing επίσκεψη https://www.revanthtechnologies.com

Το Εκπαιδευτικό μας Ινστιτούτο βρίσκεται στο Ameerpet, Hyderabad. Ινδία

Schreibe einen Kommentar