Κώδικες ICD-10 για την αναφορά αμυλοείδωσης

0
Κώδικες ICD-10 για την αναφορά αμυλοείδωσης

Η αμυλοείδωση είναι μια σπάνια ιατρική κατάσταση που προκαλείται από τη συσσώρευση της πρωτεΐνης αμυλοειδούς στα όργανα. Η συσσώρευση αμυλοειδούς μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία οργάνων. Η αμυλοείδωση μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, τα νεφρά, το ήπαρ, τον σπλήνα, το νευρικό σύστημα και το πεπτικό σύστημα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να υπάρχει από μόνη της ή μπορεί να σχετίζεται με άλλα προβλήματα όπως κληρονομικούς παράγοντες, φλεγμονώδεις ασθένειες ή μακροχρόνια αιμοκάθαρση. Εάν δεν διαγνωστεί ή δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, η κατάσταση μπορεί να γίνει χρόνια και να οδηγήσει σε επικίνδυνη για τη ζωή ανεπάρκεια οργάνων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αμυλοείδωσης – AL αμυλοείδωση (αμυλοείδωση ελαφριάς αλυσίδας ανοσοσφαιρίνης), αμυλοείδωση ΑΑ (ονομάζεται επίσης δευτερογενής αμυλοείδωση), κληρονομική αμυλοείδωση (οικογενής αμυλοείδωση), αμυλοείδωση άγριου τύπου και εντοπισμένη αμυλοείδωση.

Τα κοινά σημεία και συμπτώματα περιλαμβάνουν – πρήξιμο των αστραγάλων και των ποδιών, έντονη κόπωση και αδυναμία, ακούσια απώλεια βάρους, δύσπνοια, δυσκολία στην κατάποση και άλλα. Οι επιλογές θεραπείας για αυτήν την πάθηση περιλαμβάνουν συνδυασμό φαρμάκων, χημειοθεραπείας και μεταμοσχεύσεων οργάνων ή βλαστοκυττάρων. Ιατρική κωδικοποίηση καρδιολογίας είναι περίπλοκη και δύσκολη και η αναφορά διάγνωσης και θεραπείας για ιατρικούς ισχυρισμούς μπορεί να είναι προκλητική και χρονοβόρα για τους παρόχους. Οι καρδιολόγοι που θεραπεύουν ασθενείς με αμυλοείδωση μπορούν να βασίζονται σε επαγγελματικές ιατρικές εταιρείες χρέωσης για να αναφέρουν σωστά την κατάσταση για λόγους αποζημίωσης.

Δείτε το παρακάτω infographic

Αμυλοείδωση Μια σπάνια καρδιακή πάθηση

Schreibe einen Kommentar